background

Projekt ten, którego nazwa w języku polskim brzmi
"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

został przygotowany aby pobudzać doskonalenie i kreatywność uczniów w użytecznych dorosłych umiejętnościach. Celem tego projektu jest rozwój wewnętrzny poprzez zarówno fizyczne jak i duchowe zdrowe nawyki. Chcielibyśmy, aby uczniowie uświadomili sobie, jak ważny jest zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportów, przestrzeganie odpowiedniej diety i unikanie palenia, alkoholu czy innych nałogów. Tradycyjne sporty, mniej uprawiane w dzisiejszych czasach, zostaną odkryte na nowo i ćwiczone, aby również w ten sposób obudzić zamiłowanie do tradycji. Kolejnym ważnym celem tego projektu jest udoskonalenie zdolności językowych uczniów i wzbudzenie motywacji do nauki języków obcych poprzez stworzenie im warunków, w których będą mogli się komunikować w prawdziwych sytuacjach. Kładziemy nacisk na sport, ponieważ sport uczy wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przezwyciężenie trudności, słabości i porażek, współpraca w grupie, bycie lojalnym, szanowanie zasad oraz radzenie sobie w stresujących sytuacjach. Młodzi ludzie uświadomią sobie jak ogromne znaczenie ma dbanie o swoje zdrowie przez całe życie.

W trakcie dwóch lat trwania projektu, uczniowie wezmą udział w różnych konkursach sportowych organizowanych w obydwu krajach. Będą mogli sprawdzić nie tylko swoją kondycję, ale również będą oni opisywać i wymieniać się swoimi doświadczeniami związanymi ze sportem. Będą się również dzielić informacjami na temat sportów, które nie są znane w kraju partnerskim, tłumaczyć zasady za pomocą video, zdjęć i uprawiać te sporty podczas wymian. Odkryją oni tradycyjne, lecz jednak zapomniane sporty poprzez przeprowadzenie wywiadów  ze swoimi rodzicami, dziadkami czy starszymi ludźmi. Kolejnym ważnym tematem projektu będzie zdrowa żywność: uczniowie ułożą dla siebie dietę zgodną z ich wiekiem i rodzajem aktywności. Przedstawione zostaną również wyniki badań naukowych  dotyczących diety śródziemnomorskiej i znaczenia zastosowania oliwy z oliwek  w tej diecie. Uczniowie wymienią się przepisami na popularne dania i spróbują je ugotować. Zostanie dokonana analiza chorób związanych z paleniem papierosów i innymi nałogami. Uczniowie przekonają się w jaki sposób zdrowy styl życia wpływa i zmienia ich życie. W trakcie pierwszego roku trwania projektu uczniowie przyswoją sobie często używane zwroty w polskim i włoskim języku, aby mogli prowadzić krótkie rozmowy i dzielić się swoimi doświadczeniami.

W trakcie tego dwuletniego projektu uczniowie będą mieli okazję poćwiczyć swoje umiejętności czytania i pisania w języku angielskim oraz udoskonalić swoje zdolności komunikacyjne poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Nauczyciele, z kolei, będą wykorzystywać te technologie jako narzędzie do nauki i komunikowania się. Zdobędą oni również nowe, językowe  kompetencje poprzez współpracę z kolegami ze szkoły partnerskiej oraz poprzez interaktywną wymianę doświadczeń w oparciu o badania i udokumentowane działania.

W szerszym zakresie  projekt ten pomoże również:

- wzbogacić wiedzę uczniów i nauczycieli na temat innych krajów europejskich

- zachęcić uczniów do rozważań na temat tego, jak młodzi ludzie borykają się z problemem w komunikowaniu się pomiędzy różnymi kulturami

- uświadomić uczniom i lokalnym społecznościom znaczenie wartości europejskich

- wzmóc świadomość bycia i życia w społeczeństwie wielokulturowym

- zachęcić uczniów do nauki języków obcych, nie tylko języka angielskiego, poszerzyć swoją wiedzę o innych krajach i poczuć głębszą więź z Europą

- wspomóc tworzenie przyjaźni i znajomości wielokulturowych, jak również pozbyć się uprzedzeń.

Cele szczegółowe:

-  promować aktywne obywatelstwo europejskie poprzez działania interdyscyplinarne

- wzbogacać wiedzę w zakresie języków krajów partnerskich oraz języka angielskiego

- zmienić prowadzony przez uczniów siedzący tryb życia na bardziej aktywny poprzez uprawianie sportów i zajęć w wolnym czasie

- ocenić umiejętności uczniów organizując wyścigi i turnieje

- zapoznać uczniów z celami Europejskiej Karty Sportowej poprzez zastosowanie ich w praktyce

- porównać nawyki żywieniowe

- przekształcić niezdrową dietę w bardziej korzystną dla organizmu

- uświadomić uczniom znaczenie rolnictwa organicznego

- poznać  wyroby regionalne i charakterystyczne składniki

- porównać swoje codzienne zajęcia z aktywną rolą sportu

- zdobyć informacje dotyczące tego jaką wiedzę posiadają na temat nałogów ( narkotyków, alkoholu, papierosów) i uświadomić im ich szkodliwe działanie.

2018  Comenius   globbers